SOMATIE MODEL I
 
Catre SC ..................
.  str. …………
 
Subsemnatul ( a) ,  ................................  traducator autorizat , ma vad nevoit sa va reamintesc ca ati omis sa faceti plata în valoare de  ................RON pentru serviciul de traducere din data de ............ , efectuat conform cererii dvs nr. din  data.............. si remiterii mele nr. din data ...................
 

Astfel, va transmit prezenta
 
SOMATIE DE PLATA

 
si pe aceasta cale va invit la conciliere pe data de  ........................... la sediul din (adresa) ..........................................., unde îmi desfasor în mod legal activitatea.
 
În cazul în care nu va prezentati la negociere, va anunt ca am îndeplinit formalitatile legale (O.G. 5/ 2001 si art.720 ind 1 Codul de procedura civila)  si voi trece la actionarea dvs în justitie; voi solicita pe lânga creanta neachitata si penalitatile datorate si cheltuielile de judecata.
 
Cu convingerea ca în termen maxim de 15 zile veti achita suma datorata conform celor de mai sus, situatie în care vom considera acest incident închis si ca acest incident nu va afecta continuarea bunelor noastre relatii, primiti, domnule  ........................... , asigurarea distinsei noastre consideratii.
 
 

Traducator autorizat,

 


SOMATIE MODEL 2

 

Somatie de plata
 
Catre: SC ...................... SRL

Mandatar: SC ........................... SRL
Adresa: ................................

Adresa .......................................
CUI : .....................................

CUI : ..........................................
Creditor Debitor
 
 
În atentia d.lui/ dnei
..................................
 
Contact dl/ dna
..........................................

Va aducem la cunostinta ca firma noastra are o creanta neachitata de firma dvs. , în valoare de ........ RON, conform contractului nr. ............... din data de .......... 20.. si facturii nr. ......
din data de ............  .

Având în vedere ca s- a scurs un numar de .................. zile de la scadenta ( data: ................ ) vi se vor aplica penalitati de ......... % pe zi, conform Codului de procedura civila.
 
Astfel, va transmitem prezenta

SOMATIE DE PLATA

si pe aceasta cale va invitam la conciliere pe data de  ............................ la sediul societatii noastre din ( adresa)  ............................................

În cazul în care nu va prezentati la negociere, va anuntam ca am îndeplinit formalitatile legale (O.G. 5/ 2001 si art.720 ind 1 Codul de procedura civila) si vom trece la actionarea dvs în justiti; vom solicita pe lânga creanta neachitata si penalitatile datorate cheltuielilor de judecata.

Anexam la prezenta urmatoarele documente doveditoare ale creantei.

1. ...............
2. ...............
3. ................

Cu convingerea ca acest incident nu va afecta continuarea bunelor noastre relatii, primiti, domnule ....................................... ,  asigurarea distinsei noastre consideratii.

Data ..................

Director

Consilier juridic,